logo
Main Page Sitemap

Top news

Dort sind spannende Winterabende also garantiert - weitere tolle Preise gibt es noch bis Jahresende in unserem (verlängerten!) Weihnachtskalender.Ein Volltreffer unseres norwegischen Freundes viel Spaß mit dem Gewinn, pra caramba!Bei ComeOn weiter auf Jackpot Jagd gehen will.Spiele Joker 8000 Unser..
Read more
a hrefml Girl sex in shower /a a hrefml Richard realm porn /a Ill just go over to the hotel and put this away, he said, tapping his pocket.a hrefml Incest porn cartoons /a Double doors stood open in the..
Read more

Bonus kjeden


bonus kjeden

I følge medlemsvilkårene vil andre enn "supermedlemmer" (det er tre kategorier basert på poeng; vanlige, pluss- og supermedlemmer) kun ha krav på bonusovernattinger i forbindelse med reiser/personbefordring levert fra selskaper tilknyttet bonusordningen.
Det er opplyst at partnerhotellene skal delta fullt ut på linje med kjedens egne hoteller.For ordens skyld presiseres det at Hotellkjedens innbetalinger til Bonussentralen basert på tildelte bonuspoeng til gjester som er medlemmer, ikke kan anses som en omkostning ved oppfyllelse av avtalen med gjestene.Bonuspoengenes gyldighet er mellom 4 og 5 år, avhengig av opptjeningstidspunkt innen hvert medlems "personlige medlemsår.Bonuspoengene er for så vidt en form for betalingsmiddel, som kun kan benyttes til å kjøpe visse typer tjenester (bonusreiser, bonusovernattinger, leiebil.).Hotellkjeden skal ikke beregne avgift av vederlaget for kjøp av tjenester som gjelder formidling av hotellopphold fra Bonussentralen.Det må imidlertid vurderes om innbetalingene inngår i Bonussentralens vederlag for omsetning til Hotellkjeden, jf pkt 2 nedenfor.Norge, Danmark, Finland og, estland, Tyskland hvorav.121 1 annet ledd.Et effektivt Trygg Mat-system som sørger for at Mattilsynets retningslinjer blir fulgt til enhver tid.Innsender legger således til grunn at det ikke skal beregnes merverdiavgift av verdien av denne tjenesten fra Bonussentralen til Hotellkjeden.Les mer om konsept og kampanjer.
I og med at næringsdrivende ikke kan være medlemmer av Bonussentralen, og det uansett ikke foreligger fradragsrett for inngående avgift på serveringstjenester som anskaffes av medlemmer, oppstår det ikke problemer med mulige forskjeller i periodisering av rabatten for hotellet i forhold til evt.
Bonussentralen besørger markedsføring av programmet.
Nærmere om rabatt på oppholdspris, merverdiavgift og overnatting, overnattingstjenester er unntatt fra avgiftsplikt som utleie av fast eiendom,.
Unik varebok, planogrammer og bestselgerlister, først med produktnyheter, velfungerende butikkdatasystem.
Hotellkjedens innbetalinger til Bonussentralen må i denne relasjon anses på linje med andre vanlige driftsomkostninger som bedriftsøkonomisk må dekkes i de samlede inntekter.
Hotellkjeden er innforstått med at dette, etter merverdiavgiftsloven.
Denne avtalen behandles ikke nærmere i det følgende.Avgiftsgrunnlag og periodisering, rabatter reduserer vederlaget, og dermed grunnlaget for beregning av merverdiavgift, på det tidspunkt de er ubetingede, kfr.Det ene er avtalen mellom Hotellkjeden og Bonussentralen, som skal behandles her.Poengene går således ofte til en annen enn den som betaler for ytelsen.I tillegg til ovennevnte vilkår som begrenser medlemmenes bruk av poengene, legges det vekt på at det ikke er noe krav for å opparbeide poeng at det er medlemmet selv som er den reelle kjøper av overnattingstjenestene,.Dernest må det foretas en oppsplitting av "vederlaget" for de ulike typer ytelser.Deltakelsen skjer ved at det inngås nærmere avtale mellom Bonussentralen og Hotellkjeden.Som er vanlige ved tilsvarende avtaler mellom uavhengige parter.Når det er opptjent et tilstrekkelig antall poeng, kan medlemmet "veksle" disse inn i bonusytelser fra en hvilken som helst deltakervirksomhet.Serveringstjenester i forbindelse med bonusopphold oppfyller åpenbart ikke vilkårene for fritak etter disse bestemmelser.Les mer om varer, vareboken inneholder et bredt utvalg av kioskvarer, mat casino kos griekenland og drikke.Bonuspoengene kan bare brukes til utstedelse av billetter/vouchers gjennom Bonussentralen.Hotellkjedens innbetalinger må således anses som en del av Hotellkjedens vederlag for de samlede ytelser fra Bonussentralen.For partnerhotellene antar innsender at løsningen må bli den samme, da det eneste formålet med å samle rettigheter og forpliktelser i forhold til Bonussentralen hos Hotellkjeden er koordinerende.
121, at Bonussentralen som ledd i sine markedsføringstjenester, f eks distribuerer reklametrykksaker for bonusordningen som inneholder reklame for Hotellkjeden til medlemmer eller andre hjemmehørende utenfor Norge.

Sitemap