logo
Main Page Sitemap

Top news

For more info, read: * Option 'H Play-Last-N-Draws as a Lotto Wheel' The lottery utilities check for winning numbers in files of real drawings.Every lotto combination, for example, is defined by an index or lexicographical order, or lexicographic rank.No digit..
Read more
You get entry what is the minimum re raise in nl texas holdem to 4 x 500 Freeroll tournaments when you ff14 mentor roulette list first register (no deposit required).Everything you need 24/7.Main, bet365 Poker,.1 Rated: JustBookies believes this to..
Read more

Statoil bonus 2014


statoil bonus 2014

Anm.) for de øverste lederne i 2016, svarer informasjonsdirektør i Statoil, Bård Glad Pedersen, i en epost.
Følg Fagbladet på Facebook Toppsjefens lønn er ikke bare lønn Toppsjefenes lønn består ofte av: Avtalt lønn.
Nåverdi av pensjonsforpliktelse for Helge Lund, irish lottery latest results 49's Torgrim Reitan og Lars Christian Bacher er basert på estimert verdi av fripolser og rettighetsbrev som skal utstedes i 2015, i forbindelse med Helge Lunds oppsigelse og termineringen av Torgrim Reitan og Lars Christian Bachers ytelsesbaserte pensjonsordning. Andre ytelser på over 400.000 kroner.Arbeidsgiveravgift er ikke inkludert.Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting:.112.400.Vegard Wivestad Grøtt, nTB scanpix, jeg tror ikke man får så mye igjen med så høye lederlønninger.When theres now an agreement on a longer time perspective, the board has decided to go back to the original pension plan with pension determined by overall base salary, he told. Rett til casino noirmoutier å kjøpe et spesifisert antall aksjer i selskapet til en fast pris (opsjoner).Årslønna hans var over 14 millioner kroner i 2015, kommer det fram av årsrapporten til Statoil for 2015.
Penger til firmabil og mobiltelefon for eksempel (naturalytelser).
John Knight sin fastlønn inkluderer også lottery results checker euromillions raffle et kontantvederlag som erstatter hans tidligere innskuddspensjon i 2014.
Statoils system for lederlønninger er i samsvar med statens retningslinjer.
(Gjennomsnittlig månedslønn som oppgitt av SSB ganget med 12 måneder.) Årslønna til Bjerke er på over 8,3 millioner kroner, kommer fram av årsrapporten til DNB for i fjor.That pay level is actually well below amounts paid to CEOs of other oil companies, but its fairly high executive pay by Norwegian standards.Også tidligere USA-sjef William Maloney, som sluttet. I tillegg kommer nesten 2,5 millioner til å kjøpe aksjer i Statoil.(E24) Publisert: 08:19 -, i årsrapporten for 2015 kommer det frem at Statoil-ledelsen fortsatt lever godt, selv om selskapet har tilbudt samtlige ansatte sluttpakker.Statoil må spare penger og inntil 1500 ansatte må slutte i jobbene sine i Statoil.Bonushoppet kommer i et år hvor selskapet fikk redusert driftsresultatet med 86 prosent fra 109,5 milliarder kroner til 14,9 milliarder kroner. .Etter det vil det ifølge Stavanger Aftenblad være.000 ansatte igjen.10) Økningen i nåverdi av pensjonsforpliktelse til konsernmedlemmene som ikke er nevnt i fotnote 9 er basert på endringer i aktuarmessige forutsetninger.Den er basert på en individuell vurdering av måloppnåelse i 2015, sier pressetalsmann Ola Anders Skauby i Statoil.

De aller fleste storbankene som er representert i det norske markedet i dag ledes av personer som har høyere lønn enn DNBs konsernsjef, svarer Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB, i en epost.
Bonus til konsernledelsen er basert på en individuell vurdering av måloppnåelse i 2015.


Sitemap